Τεχνητά Πετρώματα

Σειρά Βυζαντινό

Σειρά Bυζαντινό
Η σειρά Βυζαντινό προσφέρει μία ιδιαίτερη αισθητική στην επιφάνεια που θα τοποθετηθεί.
Διατίθεται σε 10 διαφορετικές αποχρώσεις σε μία και μοναδική τυποποιημένη διάσταση 10x30 cm, με ελάχιστη ποσότητα τα 2,5 τ.μ. και πολλαπλάσια αυτών (χρόνος παράδοσης 10-20 εργάσιμες ημέρες).
Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται, επηρεάζονται από την ανάλυση και την ποιότητα της οθόνης του υπολογιστή σας και ενδέχεται να έχουν μικρή απόκλιση από το πραγματικό προϊόν. Συνιστούμε να δείτε από κοντά τα δείγματα στην έκθεσή μας. Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές. Η παραγωγός εταιρία εγγυάται για την ασφαλή τοποθέτηση του υλικού, μόνο όταν εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την προτεινόμενη κόλλα εφαρμογής TEPOKOL FLEX.
Βυζαντινό 1
Βυζαντινό 5
Βυζαντινό 9
Βυζαντινό 2
Βυζαντινό 6
Βυζαντινό 10
Βυζαντινό 3
Βυζαντινό 7
Βυζαντινό 4
Βυζαντινό 8